หน้าใหม่

DEHYDRATED SWEET MANGO

มะม่วงหอมอบแห้ง

 

Mango is one of the most popular fruit in Thailand, contains many nutrients and other bioactive compounds that can provide various health benefit. Dried Mango is excellent to snack on by people with digestive problems. It helps balance out acid levels and is easy to digest. Dehydrated Sweet Mango has produced from selected quality "Chokanand". Produce into snacks for all ages.

 

มะม่วงเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย มีสารอาหารมากมาย และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆที่สามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆ มะม่วงหอมอบแห้งได้รับความนิยมบริโภคสูง สารอาหารมีส่วนช่วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ช่วยปรับสมดุลระดับกรด และย่อยง่าย มะม่วงหอมอบแห้งผลิตจากมะม่วงโชคอนันต์ที่คัดสรรคุณภาพ ผลิตออกเป็นของทานเล่นที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

 

Product - 200 g Dehydrated Sweet Mango

 

Visitors: 115,465