หน้าใหม่

Clients can pay BN FRUIT's goods as follows :

1.  Money transfer to BN FRUIT Account

For other Bank requires for ex : SCB, KBANK or TMB are available.

สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร

 

2.  PROMPT PAY  

 

3.  PAYPAL

 

4.  WECHAT PAY  IN BAHT OR CHINA RMB

 

5.  ALIPAY   IN CHINA RMB 

 

6.  CREDIT CARD of VISA, MASTERCARD 

 

 

 

 

  • ALIPAY IN CHINA RMB

  • WECHATPAY IN CHINA RMB

  • WECHATPAY IN THAI BAHT

  • PROMPTPAY IN THAI BAHT

Visitors: 118,660