หน้าใหม่

DEHYDRATED NATURAL MANGO

มะม่วงธรรมชาติอบแห้ง ผลิตจากมะม่วงน้ำดอกไม้สุก โดยไม่มีสารให้ความหวานใดๆ เพิ่ม

Dehydrated Natural Mango made from ripe mango. No any sweetener added.

 

110 G DEHYDRATED NATURAL MANGO

Visitors: 115,465